CONFERINȚA ȘTIINȚIFICO - PRACTICĂ A SPNPPC

„PARTICULARITĂȚI CLINICE DE UTILIZARE A ANTIPSIHOTICILOR DE ULTIMA GENERAȚIA ÎN TULBURĂRI MINTALE SEVERE”

Data: 13 octombrie 2021, orele 13:30 - 17:00

Locația: ONLINE, platforma Microsoft Teams (https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-teams/group-chat-software)

DISPOZIȚIA PRIVIND EVENIMENTUL (click pentru download) 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MjI1Y2VlZTItZDQxMC00ODljLWJmOGItNGFiZmEwODliMmVk%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22bfaa0f86-4df1-49af-9f98-d317980a9099%22%2c%22Oid%22%3a%22c7f3fcda-e9e2-4bb6-8177-384eb13438ed%22%7d

 

 

Pentru a participa la webinar vă rugăm să accesați linkul de mai jos prin browserul Chrome, după care alegeți opțiunea “Continuă în acest browser”, apoi blocați sau permiteți folosirea web-camerei și a microfonului.

În cîmpul “Întroduceți numele”|”Введите Ваше имя” indicați numele deplin: Nume Prenume. Accesați ”Присоединиться сейчас”

Dacă vă conectați cu ajutorul telefonului va fi nevoie de instalat aplicația Microsoft Teams, după care accesați linkul webinar.rg.md  și alegeți webinarul curent „PARTICULARITĂȚI CLINICE DE UTILIZARE A ANTIPSIHOTICILOR DE ULTIMA GENERAȚIA ÎN TULBURĂRI MINTALE SEVERE”.

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MjI1Y2VlZTItZDQxMC00ODljLWJmOGItNGFiZmEwODliMmVk%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22bfaa0f86-4df1-49af-9f98-d317980a9099%22%2c%22Oid%22%3a%22c7f3fcda-e9e2-4bb6-8177-384eb13438ed%22%7d

PROGRAM

   

Ora

Tema/Activitatea

1330 -1400

Înregistrarea participanților

1400 -1415

Cuvânt de deschidere pentru comunitatea profesională din partea președintelui SPNPPC

d.ș.m, conferenţiar universitar, Catedra Psihiatrie, Narcologie și Psihologie Medicală USMF „N. Testemiţanu” Jana CHIHAI

1415 -1500

Experiența clinica cu Cariprazina in tratamentul bolnavilor de schizofrenie”

d.ș.m, conferențiar universitar, Catedra Psihiatrie, Narcologie și Psihologie Medicală USMF „N. Testemiţanu”,  Valentin OPREA

1500 -1530

” Studiu de caz nr. 1”

Elena BOUNEGRU, medic psihiatru IMSP SCP SAPCA

 

1530 -1545

Reflecții științifico-clinice și opinii asupra cazului clinic - Ion COȘCIUG, Jana CHIHAI, Valentin OPREA

d.ș.m, conferențiari universitari, Catedra Psihiatrie, Narcologie și Psihologie Medicală USMF „N. Testemiţanu”, 

 

1545 -1615

”Studiu de caz nr. 2”

Irina HÎNCU, medic psihiatru CCSM Buiucani

 

1615 -1630

Reflecții științifico-clinice și opinii asupra cazului clinic - Ion COȘCIUG, Jana CHIHAI, Valentin OPREA

d.ș.m, conferențiari universitari, Catedra Psihiatrie, Narcologie și Psihologie Medicală USMF „N. Testemiţanu”, 

1630 -1700

Întrebări și Discuții finale.