Tratatele internaționale și regionale de drepturile omului ratificate de Republica Moldova și mecanismele create de ele <-- click pentru informații adăugătoare

Despre drepturile omului în domeniul sănătății <-- click pentru informații adăugătoare

Ce sunt drepturile omului?

Drepturile omului sunt drepturile pe care le posedă fiecare fiinţă umană, obţinute la naştere, și care îi aparțin indiferent de naționalitate, locul de reședință, sex, origine națională sau etnică, culoare, religie, limba, dizabilitate sau orice alt statut. Ele sunt inerente tuturor fiinţelor umane, ceea ce înseamnă că nici un om, oriunde nu s-ar afla, nu poate fi vreodată lipsit de drepturile sale, în orice circumstanţe şi indiferent de motiv. Ele ne aparţin doar pentru că suntem fiinţe umane.

În esență, drepturile omului corespund necesităţilor fundamentale ale oamenilor: educația, sănătatea, condiții adecvate de muncă și remunerare proporțională lucrului prestat, proprietate privată, nivel de trai decent, participare la viața politică, libertatea religiei, protecție împotriva abuzurilor, acestea [drepturile omului] reprezentând o formă juridică pentru asigurarea acestor necesități fundamentale.

Unul dintre principiile de bază ale drepturilor omului este principiul egalității și nediscriminării, ceea ce semnifică că toți suntem în mod egal îndreptățiți la drepturile noastre fără deosebire bazată pe sex, origine națională sau etnică, culoare, religie, limbă vorbită, dizabilitate. Principiul interdependenței semnifică că toate drepturile sunt legate între ele, iar garantarea unuia depinde de respectarea celorlalte; principiul inalienabilității – drepturile nu pot fi refuzate sau înstrăinate în mod arbitrar si principiul indivizibilității presupune că toate drepturile au o importanță egală și nu pot fi negate unele în favoarea altora. Principiul participării și incluziunii presupune că chestiunile privind drepturile omului urmează să fie analizate și decise cu implicarea activă a populației și în special a reprezentanților grupurilor vulnerabile drepturilor omului, inclusive persoanele cu dizabilități (locomotorii, senzoriale, intelectuale și psiho-sociale), membri ai comunității rome și alte minorități etnice și religioase și alte grupuri pe care deciziile respective ar putea să-i vizeze într-un mod disproporționat.

Drepturile omului reies, de cele mai multe ori, din tratatele internaționale semnate de stat – Republica Moldova, în cazul nostru, fiind garantate la nivel internațional. Aceasta înseamnă că statul nu poate adopta măsuri restrictive față de drepturile omului, iar în cazul în care acestea nu sunt respectate la nivel național, ele pot fi apărate la nivel internațional.

Acest video poate explica într-un mod interactiv ce sunt drepturile omului și de unde acestea au provenit. (Preluat de pe site-ul http://www.youthforhumanrights.ru)

http://www.youthforhumanrights.ru/what-are-human-rights.html