Pe această pagină puteți împărtăși propriile opinii privind serviciul pe care l-ați primit de la spital, centru comunitar, psihiatru, psiholog, nursa, sora medicală, asistent social, etc. 

На этой странице вы можете поделиться своим мнением об услугах, которые вы получили в больнице, общественном центре, психиатре, психологе, медсестре, социальном работнике и т. д.

Vă rugăm să răspundeți sincer pentru a putea îmbunătăți serviciul oferit. Vă asigurăm că opinia Dvs. va rămâne confidențială și nu va avea niciun impact nedorit asupra viitoarelor vizite la serviciul accesat.

Această pagină este absolut anonimă. 

Пожалуйста, ответьте искренне, чтобы улучшить качество предоставляемых услуг. Мы заверяем вас, что ваше мнение останется конфиденциальным и не окажет нежелательного влияния на будущие посещения используемой услуги. 

Эта страница полностью анонимна.

emoticons
Vă mulțumim pentru opinie! Împreună, îmbunătățim calitatea serviciilor de sănătate mintală din Republica Moldova.
Спасибо за отзыв! Вместе мы улучшаем качество услуг по охране психического здоровья в Республике Молдова.